Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w GaleriaPremium

1. Administratorem danych osobowych w sklepie DrogeriaPremium jest firma Drogeria-Dent Paweł Zatorski z siedzibą w Radzyniu Podlaskim. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
3. Poprzez sklep DrogeriaPremium przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres wysyłki.
4. Dane osobowe podawane podczas rejestracji i zakupów w sklepie DrogeriaPremium są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
6. Sklep DrogeriaPremium wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach wywiązania się z umowy sprzedaży oraz do analiz statystycznych niezbędnych do zarządzania serwisem.
7. Klient sklepu DrogeriaPremium ma pełny dostęp do treści danych osobowych, możliwość ich edycji lub ich całkowitego usunięcia poprzez kontakt telefoniczny tel. +48 532 252 622 lub mailowy: biuro@drogeriapremium.pl
8. Posiadacie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DrogeriaPremium.pl